bowl prevod | englesko - srpski rečnik

bowl | englesko - srpski rečnik

bowl

imenica
Značenje:

(Homonym: bole, boll).
1. A small round container that is open at the top for holding tobacco; SYN. pipe bowl. /> 2. A wooden ball (with flattened sides) used in the game of bowls.
3. Round and open at the top for holding liquids.
4. Round and open at the top for serving foods.
5. The quantity contained in a bowl; SYN. bowlful.

+ prikaži više
Sinonimi:
arena · bowlful · bowling ball · pipe bowl · sports stadium · stadium · trough + prikaži više
Prevedi bowl na:

nemački · francuski

bazen

muški rod
Značenje:

1. Rečno korito; voda veštački ograđena (u parkovima i sl.); mesto u pristaništu gde stoje lađe; kotlina; up. bazen.
2. Područje sa naslagama raznih ruda.
3. Oblast s koje se slivaju vode u reke, jezera, mora.
+ prikaži više

bokal

muški rod
Značenje:

Pehar, vrč, veća čaša sa poklopcem.

činija

ženski rod
Značenje:

Zdela.

doza

ženski rod
Značenje:

1. Kutija za čuvanje suvih tvari, supstanca (šećera, duvana, i dr.). /> 2. Davanje, naročito: davanje leka: količina materije (tvari) koja ulazi u sastav nekog leka; količina leka koji treba dati bolesniku; dozis. + prikaži više

izvor zračenja

muški rod

kugla

ženski rod
Značenje:

Lopta, telo kod koga su sve tačke njegove površine (periferije) jednako udaljene od središta; lopta za igru (drvena, koštana, gumena, staklena itd.). + prikaži više

kuglanje

imenicasport

pehar

muški rod
Značenje:

Kup, u srednjem veku sud za piće bio je pehar, peharac. Bilo ih je sapostoljem i sa drškama sa strane, sa poklopcima, ili bez njih. Neki pehari su se prikazivali za sedlo. Za piće su služili bokali i kupe, rađeni takođe od srebra i zlata. (nem.) + prikaži više

šampionsko takmičenje

imenica

stadion

muški rod
Značenje:

1. Stara mera za dužinu od 125 koraka ili 600 grčkih i 625 rimskih stopa, 40 stadija = 1 geogr. milja;
2. Trkalište, mesto na kome s
u Grci održavali viteške igre; naročito uređeno mesto za sportske utakmice većeg obima;
3. fig. Otsek vremena, period u neprestanom razvitku nekog događaja ili stanja, npr. neke bolesti (l. stadium morbi), pitanja i sl.; stanje stvari, položaj stvari. (kod nas stadijum).
+ prikaži više

tacna

ženski rod
Značenje:

Plitak tanjirić za šolju, plitica.

zdela

ženski rod
Značenje:

Činija.

bowl | englesko - srpski rečnik

bowl

glagolsport
Značenje:

1. To go bowling.
2. To roll (a ball), as in bowling.

Prevedi bowl na:

nemački · francuski

kuglati

glagolsport

kuglati se

glagol

Reč dana 22.07.2024.

pridev, arhaično, zastarelo
muški rod, mineral
imenica, hemija
ženski rod, riba
22.07.2024.