ZA AMBICIOZNE

Ostavite odličan prvi utisak

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili u svakodnevnoj komunikaciji. Pisanje CV-ja i motivacionog pisma, poslovna komunikacija i život u inostranstvu više neće predstavljati problem.

Poslovna komunukacija

Reč dana 25.06.2024.

imenica, botanika
muški rod, geografija
množina, hemija
ženski rod, hemija
25.06.2024.