bale prevod | englesko - srpski rečnik

bale | englesko - srpski rečnik

bale

imenica
Značenje:

(Homonym: bail).
A large bundle bound for storage or transport.

Sinonimi:
Bal · Basel · Basle
Prevedi bale na:

nemački · francuski

bala

ženski rod
Značenje:

1. Denjak, svežanj.
2. Mera za količinu sukna, sena, papira, pamuka i dr.

bol

muški rod
Značenje:

Neugodan osećaj, osećaj prilikom povrede.

denjak

muški rod
Značenje:

Vreća, zavežljaj, bala, snop (tur.)

nesreća

ženski rod
Značenje:

Nezgoda, peh.

paket

muški rod
Značenje:

Rukovet, svežanj; roba složena i uvijena u hartiju, kutija ili sanduče sa robom; pak.

roba

ženski rod
Značenje:

1. Proizvod rada namenjen za tržište, tj. ide u društvenu upotrebu putem razmene. Ima dva bitna svojstva: upotrebnu vrednost, odnosno određeno materijalno svojstvo, i vrednost, tj. društvno svojstvo; vrednost se pojavljuje kao prometna vrednost (u novcu - cena). Oblik je svega bogatstva buržoaskog društva
2. Vrsta ribama sličnih sisara koji žive u vodi i na kopnu (morski pas, morsko tele, morski lav i dr.).
3. Dugačka haljina ženska i dečja ili komad tkanine dovoljan za takvu haljinu; zvanično odelo pravnika (advokata i sudija) u Francuskoj. (ital.)
+ prikaži više

štetan uticaj

muški rod

tuga

ženski rod
Značenje:

Seta, melanholija, duševni bol, žalost.

zlo

imenica
Značenje:

Nedaća, nesreća.

bale | englesko - srpski rečnik

bale

glagol
Značenje:

To make into a bale.

Prevedi bale na:

nemački · francuski

iskočiti

glagol

jamčiti

glagol

pakovati u bale

glagol

složiti u bale

glagol

vezati u denjak

glagol
Bâle | englesko - srpski rečnik

Bâle

imenicageografija
Značenje:

French form of Basle or Basel, a city in Switzerland.

Prevedi bale na:

nemački · francuski

Bazel

muški rodgeografija
Značenje:

Grad na severozapadu Švajcarske.

Reč dana 22.07.2024.

pridev, arhaično, zastarelo
muški rod, mineral
imenica, hemija
ženski rod, riba
22.07.2024.