Uslovi korišćenja

Cenjeni posetioče,

Hvala što posećujete onlinerecnik.com, i molimo Vas da pročitate sledeće.

U cilju korišćenja našeg portala onlinerecnik.com potrebno je da se upoznate i saglasite sa sledećim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja (poslednja izmena 15.02.2024. godine)

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) su ugovor koji je zaključen između portala onlinerecnik.com (u daljem tekstu Onlinerečnik) koji se nalazi na web-adresi: onlinerecnik.com i Svakog pojedinačnog korisnika internet portala Onlinerečnik, odnosno Vas kao korisnika, bilo da ste fizičko ili pravno lice. Zajedno ćemo u daljem tekstu biti označeni kao Ugovorne strane.

Prvo šta treba da znate

Uslovi korišćenja su ugovor koji kao Korisnik zaključujete samom posetom sajta onlinerecnik.com i imaju formu ugovora o pristupu. To znači da se ovim Uslovima korišćenja usluga portala Onlinerečnik utvrđuju uslovi za korišćenje usluga koje pruža portal Onlinerečnik za fizička, pravna lica i preduzetnike (Korisnik, Korisnici).

Morate znati da su Uslovi korišćenja obavezujući za obe ugovorne strane, odnosno i za nas i za Vas kao Korisnika i da primenjuju na sve naše međusobne ugovorne odnose, osim ukoliko posebnim ugovorom portala Onlinerečnik i vas kao Korisnika nije izričito ugovoreno drugačije.

Mi, kao Onlinerečnik, obavezni smo da ove Uslove korišćenja kao i eventualne izmene istih učinimo javno dostupnim na internet stranici onlinerecnik.com, što znači da ih u svakom trenutku možete naći na našem sajtu, kao i da ćemo vas obavestiti o svakoj izmeni koja nastane u budućnosti.

Međusobna prava i obaveze Ugovornih strana

Onlinerečnik se obavezuje da će vama kao Korisniku pružati usluge definisane ovim Uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Uslovima u skladu sa Zakonom, dok se vi kao Korisnik obavezujete da ćete prilikom korišćenja Onlinerečnik portala poštovati ove Uslove.

Kao Korisnik upoznati ste da određeni delovi portala Onlinerečnik može sadržati reklamne poruke koje su namenjene i samo punoletnim licima.

Isto tako, kao Korisnik ste upoznati i saglasni da je zarad pravilnog funkcionisanja web sajta potrebno da sajt prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke vas kao Korisnika u skladu sa Zakonom i Politikom privatnosti koja je sastavni deo ovih Uslova.

Vi ste, kao Korisnik, u obavezi da se uputite u Politiku privatnosti sajta Onlinerečnik koja se nalazi na ovom linku.

Prihvatanjem ovih Uslova ili samim korišćenjem portala potvrđujete da ste upoznati sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti čime dajete izričit pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, ali imate pravo da dati pristanak za obradu podataka o ličnosti u svakom trenutku opozovete.

Treba da znate da kada kao Korisnik kliknete na vezu (link), tada napuštate portal Onlinerečnik i prikazuje vam se sadržaj sa stanice portala oglašivača koji je postavljen (izvorni portal/sajt).

Isto tako, kao Korisnik ste upoznati da se na portalu Onlinerečnik prikazuju i oglasne poruke koje pripadaju oglasnoj mreži drugih oglašivača (npr. Google AdSense i drugi) koji prikazuju oglase spram relevantosti sadržaja na stranici i preferencijama i afinitetima vas kao Korisnika, na čiji sadržaj portal Onlinerečnik ne može da utiče.

Korišćenje portala Onlinerečnik

Korišćenje portala Onlinerečnik je, za vas kao Korisnika, omogućeno uz registraciju i prijavu za korišćenje portala. Onlinerečnik može ograničiti korišćenje portala i/ili za to odrediti posebne uslove. Način i uslove pristupa funkcijama portala možete pronaći na ovom linku.

Ukoliko želite da koristite sistem obaveštavanja (notifikacije) o određenim oglasima koje pratite, potrebno je da pristupite registraciji prilikom koje ćete portalu Onlinerečnik dostaviti određene lične podatke, čime postajete Član.

Kada vaše lične podatke dostavite portalu Onlinerečnik kao Korisnik ste saglasni da ste upoznati sa Politikom privatnosti koju možete pročitati na ovom linku.

Ukoliko ne želite više da budete Član, to možete prestati da budete u svakom trenutku ako što ćete izabrati opciju za prestanak članstva na portalu, a ako prestanete da budete Član na navedeni način, svaki ponovni pristup portalu Onlinerečnik vas obavezuje da poštujete ove Uslove korišćenja.

Prava intelektualne svojine

Sav sadržaj koji je objavljen na portalu Onlinerečnik, a ne pripada drugim nosiocima prava intelektualne svojine (oglašivači), pripada isključivo portalu Onlinerečnik.

Onlinerečnik u sastavu portala ima sekciju Blog u kojoj se objavljuju autorski tekstovi.

Svi tekstovi u sekciji Blog predmet su autorsko-pravne zaštite i u skladu sa tom nije dozvoljeno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela bloga, što se posebno odnosi na tekst, audio, video i drugi sadržaj.

Korišćenje bilo kojeg dela portala Onlinerečnik u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjen.

Sva imovinska prava pripadaju portalu Onlinerečnik, dok moralna prava pripadaju autorima sadržaja na blogu.

Nije dozvoljeno korišćenje bilo kog dela portala Onlinerečnik bez izričite pisane dozvole portala Onlinerečnik.

Odricanje od odgovornosti

Portal Onlinerečnik je online rečnik nastao spajanjem nekolicine besplatnih rečnika čiji je sadržaj bio javan i njegov sadržaj je informativnog karaktera. Takođe, određeni servisi koji su dostupni na Onlinerečnik se oslanjaju na servise portala Google.com i na taj način preuzima podatke sa navedenog portala/servisa. U skladu sa tim, portal Onlinerečnik ne može biti odgovoran ukoliko:

  • prevod ili značenje reči nije ispravano
  • prevod ili izgovor teksta u odeljku Prevodilac teksta nije ispravan
  • izgovor teksta u odeljku Izgovor teksta nije ispravan
  • oglasna poruka u bilo kom smislu nije tačna, a portal Onlinerečnik ne može na nju da utiče

Odricanje od odgovornosti usled tehničkih problema

Portal Onlinerečnik je uvek dostupan na svojoj internet adresi. Međutim, u slučaju više sile ili tehničkih problema može se dogoditi portal Onlinerečnik ne bude dostupan određenom opsegu korisnika ili svim korisnicima.

S tim u vezi portal Onlinerečnik ne garantuje neprekidnost korišćenja portala, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe portala.

Portal Onlinerečnik nije niti može biti odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja odsnosno pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge, provajderi) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

S obzirom na karakter nedostupnosti portal Onlinerečnik ne može biti ni odgovoran za eventualnu nastalu štetu, izmaklu dobit ili propuštenu priliku.

Registracija

Da biste postali član Onlinerečnik, morate se registrovati na Onlinerečnik. Kada se registrujete, morate da popunite sva obavezna polja sa istinitim, tačnim, aktuelnim i potpunim podacima o sebi kao što je zatraženo u obrascu za registraciju i da održavate i blagovremeno ažurirate ove informacije da bi bile istinite, tačne, aktuelne i potpune. Onlinerečnik ima pravo da suspenduje ili ukine vaš nalog i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu svoje usluge ako posumnja da su takve informacije neistinite, netačne, da nisu aktuelne ili nepotpune. Registracijom na Onlinerečnik MORATE prihvatiti ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti

Korisnički servis

Onlinerečnik će u svakom trenutku pokušati da reše eventualne probleme koje kao Korisnik možete imati prilikom korišćenja portala Onlinerečnik.

Kontakt korisnika sa portalom Onlinerečnik se odvija putem kontakt forme na web sajtu.

Izmena Uslova korišćenja

Onlinerečnik zadržava pravo da vrši izmenu Uslova koršćenja radi usklađivanja sa izmenama relevantnih zakona i drugih propisa, opštih akata kao i internih promena poslovne politike i potreba samih polaznika.

Onlinerečnik će o izmenama i dopunama Opštih uslova obavestiti Korisnike preko internet stranice.

Izmene Uslova korišćenja stupaju na snagu trenutkom postavljanja na internet stranicu Onlinerečnik.com.

Završne odredbe

Na ove Uslove i na odnos između portala Onlinerečnik i Korisnika se odnosi isključivo zakonodavstvo Republike Srbije, a posebno Zakon o oglašavanju.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja ili samim nastavljanjem korišćenja portala Onlinerečnik Korisnik daje saglasnost da se kao merodavno pravo ugovara pravo Republike Srbije i shodno tome u njoj stvarno i mesno nadležan sud u Nišu.

Korišćenjem ovog sajta, potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, molimo vas da ne koristite naš sajt. Vaše dalje korišćenje portala Onlinerečnik nakon objavljivanja izmena ovih uslova smatraće se da prihvatate sve uslove i promene.

Poslednja verzija ovih Uslova korišćenja stupila je na snagu: 15.02.2024. godine