Politika privatnosti

Pravni osnov obrade ličnih podataka

Kao pravni osnov za prikupljanje i obradu ličnih podataka, portal Onlinerečnik (https://onlinerecnik.com) je odredio ugovorni odnos odnosno Uslove korišćenja, odnosno saglasnost Korisnika kao subjekta obrade podataka.

Lični podaci koje portal Onlinerečnik obrađuje i svrha obrade

Podaci koje portal Onlinerečnik prikuplja i obrađuje su isključivo u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.

Podaci koje nam dostavljate služe kako bi bili obavešteni o ponudama koje pratite na našem portalu, a prikupljamo isključivo podatke koji su potrebni za obaveštenje korisnika o određenoj aktivnosti koja se dešava na našem sajtu.

Ovo prikupljanje podataka podrazumeva dobrovoljnost, što znači da će sajt funkcionisati i bez unošenja ovih podataka, ali ukoliko korisnik želi da bude obavešten o određenoj ponudi, potrebno je da nam dostavi svoje sledeće lične podatke:

  • ime i prezime,
  • adresa e-pošte (e-mail)
  • drugi potrebni podaci, a koji ne spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti

Podaci prikupljeni na ovaj način se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je Korisnik kao subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka.

Onlinerečnik neće prikupljene podatke koristiti u druge svrhe, a posebno za oglašavanje, savetovanje potrošača, istraživanje tržišta ili za zakonom nedozovoljene radnje.

Onlinerečnik ne prikuplja sa namerom navedene podatke od lica mlađih od 18 godina. Ukoliko Onlinerečnik dođu do saznanja da je predmet obrade podatka lice mlađe od 18 godina i takve podatke ima u posedu, odmah po saznanju takve činjenice pokušaće da stupi u kontakt sa roditeljima zarad davanja saglasnosti.

Kukiji (kolačići) kao način prikupljanja podataka

Portal Onlinerečnik prikuplja korisničke podatke i putem „kolačića“ (eng.cookie) koji služe kako bi korisnika razlikovali od drugih korisnika.

Sastavni deo ove Politike privatnosti je Politika o korišćenju kolačića o kojoj više informacija možete pročitati u nastavku.

Prava korisnika kao subjekta obrade podataka

Svaki korisnik, ukoliko je subjekt obrade podataka, ukoliko je dostavio lične podatke portalu Onlinerečnik, ima sledeća prava u skladu sa Zakonom:

  • Pravo da bude informisan, što znači da ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu portal čuva i obrađuje.
  • Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka, što znači da ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu portal čuva i obrađuje.
  • Pravo na brisanje ličnih podataka, što znači da ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje portal o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni Zakonom propisani uslovi.
  • Pravo na ograničavanje obrade, što znači da ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje portal o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni Zakonom propisani uslovi.
  • Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade, što znači da je portal je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.
  • Pravo na prenosivost ličnih podataka, što znači da ima pravo da zahteva od portala da mu omogući prenos podataka kod drugog rukovaoca, u elektronskom i jednostavno prenosivom formatu.
  • Pravo na prigovor, što znači da može uputiti prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i Zakonu.

Dostavljanje ličnih podataka trećim stranama

Portal Onlinerečnik može, u skladu sa Zakonom, dostaviti prikupljene lične podatke Korisnika organima Republike Srbije.

Portal Onlinerečnik može dostaviti lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, s tim što će treća strana biti obavezna da poštuje ovu Politiku privatnosti.

Trajanje čuvanja podataka

Onlinerečnik čuva podatke Korisnika u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima u skladu sa Uslovima korišćenja.

Onlinerečnik čuva vaše podatke sve dok ste registrovani Korisnik portala, odnosno dok Korisnik ne podnese zahtev za brisanje njegovih podataka koje čuvamo.

Onlinerečnik podatke neregistrovanih Korisnika, a to su podaci koji su prikupljeni kolačićima, čuva najduže dve godine i nakon toga ih briše.

Bezbednost podataka

Portal Onlinerečnik sve podatke čuva od povrede i neovlašćenog pristupa, kao i od gubitka, uništenja i izmene.

Onlinerečnik pored svih preduzetih mera za zaštitu podataka ne može garantovati potpunu zaštitu, ali preduzima sve tehničke mere da do toga ne dođe.

Pristup podacima imaju lica koja u cilju obavljanja posla moraju imati pristup podacima i u obavezi su da čuvaju njihovu tajnost i bezbednost.

Portal Onlinerečnik će u slučaju bilo kakvog incidenta preduzeti sve mere kako bi podaci bili zaštićeni.

Kontakt u vezi podataka

U slučaju da Korisnik koji želi da izmeni, obriše ili sumnja da su njegovi podaci kompromitovani može u svakom trenutku da se obrati na e-mail:

Izmena Politike privatnosti

Portal Onlinerečnik mogu ovu Politiku privatnosti izmeniti u svakom trenutku o čemu će Korisnici biti obavešteni.

POLITIKA KORIŠĆENJA KOLAČIĆA

S obzirom na to da portal Onlinerečnik koristi kolačiće kojim prikuplja određene podatke o Korisniku, ovim prilikom želimo da vas upoznamo sa osnovnim pojmovima u vezi sa kolačićima, o davanju saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka i o kolačićima koje koristimo u skladu sa Uslovima korišćenja sajta i našom Politikom privatnosti.

Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže veoma male količine informacija, a koje vaš program za pregledanje interneta (veb pregledači npr. Chrome, Firefox, Safari itd, eng. browser) preuzima sa sajta i čuva na računaru, mobilnom telefonu ili nekom drugom uređaju koji koristite za pristup Internetu.

Korišćenje ovih kolačića omogućava da mnoge funkcije sajta bolje funkcionišu posebno u smislu boljeg korisničkog iskustva (na primer, sajt pamti vaše podatke za logovanje kako ne biste morali da ih svaki put iznova unosite, i slično).

Davanje saglasnosti za korišćenje ili nekorišćenje kolačića

Prilikom posete portalu Onlinerečnik pojaviće se obaveštenje u kome možete dati saglasnost za prihvatanje kolačića. Ovu saglasnost možete u svakom trenutku opozvati.

Korišćenjem portala Onlinerečnik bez da ste kliknuli na „Da“ ili „Ne“ u obaveštenju koje se pojavi prilikom vaše prve posete, saglasni ste sa upotrebom ovih kolačića.

Na vama kao korisniku je da izaberete da li će vaš uređaj automatski prihvatiti kolačiće, a tako ih i čuvati. U svakom slučaju uvek možete u vašem browseru isključiti prihvatanje kolačića, ali i izbrisati sve kolačiće koje je browser zapamtio.

Ukoliko ne prihvatite ili obrišete kolačiće koje ste prihvatili veb sajt i drugi alati koje koristimo neće imati pristup vašim podacima.

Ukoliko želite da znate još informacija o kolačićima, kako rade i kako ih isključiti možete o tome više pročitati na sledećim linkovima:

Koje kolačiće koristimo

Portal Onlinerečnik koriste neophodne, statističke i marketinške kolačiće, kao i kolačiće trećih strana, najčešće marketing oglašivača.

Neophodni kolačići

Neophodni kolačići su potrebni portalu kako bi ispravno funkcionisao i omogućuju mu osnovne funkcije kao što su, na primer, navigacija ili pristup bezbednim delovima sajta. Portal ne može ispravno raditi bez ovih kolačića i njihovo korišćenje korisnik ne može isključiti.

Ukoliko Korisnik ne želi da koristi neophodne kolačiće jedino što može da uradi je da ne koristi portal onlinerecnik.com.

Korišćenjem ovog sajta, potvrđujete da prihvatate ovu politiku privatnosti i uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo vas da ne koristite naš sajt. Vaše dalje korišćenje portala Onlinerečnik nakon objavljivanja izmena ove politike smatraće se da prihvatate sve uslove i promene.

Datum donošenja: 15.02.2024. godine