Kako da...

Teme i fraze pokrivaju najčešće situacije u kojima ćete se možda naći u komunikaciji sa pojedincima koji govore engleskim, nemačkim ili francuskim jezikom, bilo tokom putovanja, nakon preseljenja u inostranstvo ili u svakodnevnoj komunikaciji. Pisanje rezimea / CV-ja, motivacionog pisma ili preporuke više neće predstavljati problem.

Rezime / CV - Lični podaci

Ime
First Name
Ime podnosioca prijave
Prezime
Surname
Porodica ili prezime podnosioca zahteva
Datum rođenja
Date of Birth
Datum i godinu rođenja podnosioca predstavke
Mesto rođenja
Place of Birth
Ime mesta rođenja podnosioca predstavke
Nacionalnost
Nationality
Zemlja državljanstva podnosioca predstavke
Bračno stanje
Marital Status
Trenutno stanje podnosioca prijave
Nisam u vezi / braku
Single
Nije u braku ili u romantičnoj vezi
Oženjen
Married
Imati muža ili ženu
Udovica
Widowed
Neudana zbog smrti supružnika
Adresa
Address
Tačna lokacija u kojoj podnosilac predstavke trenutno živi
Telefon
Phone
Telefonski broj putem kojeg se podnosilac prijave može kontaktirati
E-pošta
E-mail
Radna adresa e-pošte podnosioca prijave
Veb sajt
Website
Lična ili poslovna veb lokacija podnosioca predstavke

Rezime / CV - Obrazovanje

1991 - 1995 / Univerzitet u Sijetlu / Sijetl, VA Bachelor za poslovnu administraciju
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA Bachelor of Business Administration
Standardni američki format za uvrštavanje vaše istorije obrazovanja
Osnovna škola
Elementary School
Najniža škola koja daje formalne instrukcije u SAD-u za decu starosti između šest i jedanaest godina
Srednja škola
Middle School
Škola u SAD-u između osnovne i srednje škole za decu starosti između jedanaest i četrnaest godina
Srednja škola
High School
Škola u SAD-u nakon srednje škole za decu od četrnaest do osamnaest godina
Koledž/Fakultet
College
Američko ime za obrazovanje na nivou univerziteta
Zabavište
Infant School
UK naziv za obrazovanje u dobi između četiri i sedam godina
Junior School
Junior School
UK naziv za obrazovanje u uzrastu od sedam do deset godina
Srednja škola
Secondary School
UK naziv za obrazovanje između deset i šesnaest godina
Koledž šestog oblika
Sixth-Form College
UK naziv za obrazovanje u dobi od šesnaest do osamnaest godina
Univerzitet
University
UK naziv za stepen obrazovanja

Rezime / CV - Radno iskustvo

1998 -danas / Jackson Shoes Inc.  / Spokane, VA Menadžer Uključene odgovornosti:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Responsibilities included:
Primer standardnog načina na koji se može navesti nečija profesionalna istorija
Radno iskustvo u…
Work experience at…
Koristi se za uvođenje perioda rada, preduzetog u cilju sticanja uvida ili stručnosti u određenom radnom okruženju
Stažiranje u…
Internship at…
Koristi se za uvođenje privremenog perioda rada, preduzetog u cilju sticanja uvida ili stručnosti u određenom radnom okruženju.   Izraz se često koristi kada neko radi u inostranstvu određeno vreme
Dobrovoljni rad u…
Voluntary work at…
Koristi se za uvođenje neplaćenog perioda rada, koji se obično preduzima kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć potrebna

Rezime / CV - Ostale kvalifikacije

Dobro razumevanje i pisanog i govornog ...
Good understanding of both written and spoken…
Koristi se da pokaže da kandidat ima pristojan nivo kompetencije na nekom jeziku
Tečno i pisano i govorno ...
Fluency in both written and spoken…
Koristi se da pokaže da kandidat tečno govori određeni jezik
Kompjuterski pismen
Computer literate
Koristi se da pokaže da kandidat može koristiti sve osnovne funkcije računara
Odlične veštine komunikacije / pregovaranja / prezentacije.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Koristi se za pokazivanje da je kandidat dobar u komunikaciji / pregovaranju / predstavljanju
Veštine naprednog nivoa u Microsoft Office Suite / HTML programiranju.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Koristi se da pokaže da kandidat ima detaljno znanje o tome kako koristiti sve Microsoft Office programe i HTML
Poznavanje Microsoft Word / Excel / Access / Poverpoint-a.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Koristi se da pokaže da kandidat ima prethodno znanje o korišćenju programa za obradu teksta, tabelu, baze podataka i prezentacijski softver
Poznavanje CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Koristi se da pokaže da kandidat može koristiti softver za računarski dizajn
Trenutno posedujem ... vozačku dozvolu.
Currently holding a full…driver's license.
Koristi se za pokazivanje da kandidat može legalno da vozi automobil

Reč dana 25.06.2024.

imenica, botanika
muški rod, geografija
množina, hemija
ženski rod, hemija
25.06.2024.