suočiti | srpsko - nemački prevod

suočiti

glagol

1. entgegentreten

glagol

2. gegenüberstellen

glagol

3. konfrontieren

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sad | sada | sažet | sažeti | sažeto | sat | sašiti | sećati | sed | sedi | set | seta | sečište | SIDA | sit | sita | sito | soda | staž | steći | stići | stih | sto | stući | sućut | sud | sužiti | sušiti | sušti