raskol | srpsko - nemački prevod

raskol

muški rod

1. Cepanje pravoslavne crkve u Rusiji, sektaštvo, rascep, razdor uopšte;
2. Prekid crkvenih odnosa između Rusije i Carigrada u 11. veku, razdvajanje na istočnu, pravoslavnu i zapadnu, rimokatoličku crkvu;
3. Odvajanje od crkve zbog neslaganja s nekim crkvenim propisima, šizma (cepanje na sekte pravoslavne crkve) u Rusiji;
4. Prenosno: razdvajanje, razdor u pokretu uopšte (rus.)

1. Ketzerei

ženski rodgramatika

2. Kirchenspaltung

ženski rod

3. Schisma

imenicagramatika

Spaltung kirchl. u. rechtl., aber nicht lehrmäßige Trennung u. Bildung selbständiger Teile in einer Kirchengemeinschaft. Bes. bekannt sind: 1. Morgenländisches S. zw. der morgenländ. u. der abendländ. Kirche 867, endgültig 1054; 2. Abendländisches oder Großes S. (1378–1417), als 2 oder sogar 3 Päpste gleichzeitig den Primat beanspruchten.

4. Spaltung

ženski rodgramatika

5. Zwiespalt

muški rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

reciklaža