pesnica | srpsko - nemački prevod

pesnica

ženski rod

Stisnuta šaka, pest.`

1. Faust

ženski rodgramatika

2. geschlossene Hand

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

pesnik | pesničke | pesnički | pisanka | posinak