nano | srpsko - nemački prevod

nano

prefiks

Prefiks za milijarditi deo, kao prvi deo složenice označava sasvim malu, sićušnu količinu nečega, a u fizičkim merama jednu milijardu navedene jedinice, tj. milijarditi deo (lat.)

1. nano

prefiks

Kurzzeichen n, Vorsatzsilbe vor Maßeinheiten mit der Bedeutung 10–9 (Milliardstel).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

nađen | naići na | nana | naniže | naučen | naučni | naučno | način | nežan | nežno | neon | neošišan | neučen | ni ... ni | nišan | noćni | nužan