dočekati | srpsko - nemački prevod

dočekati

glagol

1. abpassen

glagol

2. auffangen

glagol

3. auffassen

glagol

4. aufgreifen

glagol

5. aufnehmen

glagol

6. behausen

glagol

7. beherbergen

glagol

8. bewirten

glagol

9. empfahen

glagol

10. empfangen

glagol

11. erharren

glagol

12. erlauschen

glagol

13. erleben

glagol

14. erwarten

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

dekada | dokečiti | dokučiti | dućkati | duga odeća

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci