samo | srpsko - nemački prevod

samo

prilog

Usamljeno, jedino.

1. allein

pridev

2. bloß

prilog

3. einzig

prilog

4. erst

prilog

5. ledig

prilog

6. lediglich

prilog

7. nur

prilog

8. nur allein

izraz

9. selber

prilog

10. selbst

prilog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sam | sama | same | sami | samoća | sa čm | sačma | sem | seme | seča šume | smaći | smeđ | smeće | smeo | smeh | smuđ | som | suma