plućna maramic ... | srpsko - francuski prevod

plućna maramica

ženski rodanatomija

Svako pluće obavija glatka i sjajna opna zvana plućna maramica (pleura). Plućna maramica ima dva lista koja prelaze jedan u drugi. Tanji list pokriva površinu pluća osim hilusa, i naziva se plućnim listom.
Služi da ukoloni trenje koje bi nastalo između plulća i zidova grudne duplje za vreme širenja i skupljanja pluća prilikom disanja.

1. plèvre

ženski rodanatomija

(Anatomie) Membrane qui enveloppe les poumons.