papir | srpsko - francuski prevod

papir

muški rod

1. Biljna materija na kojoj se piše, hartija; up. papirus.
2. Hartija razne vrste;
3. Dokumenat, isprava;
4. Papirni novac, novčanica (grč.)

1. papier

muški rod

1. Feuille.
2. Écrit.
3. Document.
4. Article.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

papirić | papučar | popara