kašika | srpsko - francuski prevod

kašika

ženski rod

Prve kašike nastale su prema nekim istorijskim podacima, još u doba paleolita. Drevni ostaci ukazuju da su ih ljudi pravili od drveta i školjki i da su ih već tada koristili da bi jeli sa njima. Stari Grci i Rimljani nazivali su kašiku sličnim rečima koje su označavale puževu kućicu, obrađenu tako da je korišćena kao kašika.
Na najstarijem kontinentu u prvim stotinama godina ove ere pravljene su kašike od metala - zlata, srebra i bronze, ali i od slonovače, životinjskih kostiju, rogova, porcelana, pa čak i kristala.
U prvom veku ove ere Rimljani su izmislili dva tipa kašika. Prvi je korišćen za supu i tečnu hranu i kašike ovog tipa bile su na dnu ovalne dok je držač bio dekorativno dizajniran. Drugi tip kašike imao je okruglo telo namenjeno za jedenje jaja i riblje ikre, kao i kratku dršku. Prve engleske kašike bile su kombinacija odva dva tipa rimskih kašika.
Vremenom je izrada kašika usavršena, a sredinom 14. veka u Evropi su pravljene kašike od tankog čelika i drugih metala, i one su bile različitih veličina, u zavisnosti od jela za koje su korišćene.

1. casse

ženski rod

2. cuiller

ženski rod

Ustensile de table dont on se sert ordinairement pour manger le potage et d'autres aliments liquides.

3. cuillère

ženski rod

Voir Cuillère.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

kakao | Kako! | kako | kaučuk | kaca | kačica | kašike | kašičica | kec | kečiga | kika | kicoš | kičica | kožica | koka | koki | kocka | koščica | kućica | kuga | kuk | kuka | kuke | Kuku! | Kuc! | kučak | kučka