električna cen ... | srpsko - francuski prevod

električna centrala

ženski rod

Fabrika koja proizvodi električnu struju (energiju) za javnu upotrebu.

1. centrale électrique

ženski rod