kolektiv | srpsko - francuski prevod

kolektiv

muški rod

1. gram. Zbirno ime, zbirna imenica (ona koja jedninom označava veći broj lica ili stvari, npr.; momčad, čeljad, deca, lišće i dr.;
2. Sva lica združena i na istom zajedničkom radu, npr.: kolektiv fabrike duvana, npr. pozorišta, prosvetnih radnika i sl. (lat.)

1. collectif

muški rod

2. collectivité

ženski rod

1. Communauté.
2. Société.

3. communauté

ženski rod

1. Similitude. Communauté d'idées.
2. Société.
3. Confrérie. Communauté religieuse.
4. Association. Communauté européenne.

4. groupe

muški rod

1. Ensemble. Un groupe homogène.
2. Bande. Groupe d'amis.
3. Famille. Groupe politique.
4. Formation. Groupe de jazz.