završni | srpsko - engleski prevod

završni

pridev

1. closing

pridev

Final or ending.

2. complementary

pridev

Sinonimi: interchangeable

1. Of or relating to or suggestive of complementation; SYN. interchangeable.
2. Of words so related that each is the negation of the other

3. concluding

pridev

Sinonimi: final | last | terminal

Occurring at or forming an end or termination; SYN. final, last, terminal.

4. consummative

pridevarhaično, zastarelo

5. darrein

pridev

6. dernier

pridev

(French) last; final; most recent

7. desinential

pridev

Terminal.

8. final

pridev

Sinonimi: last | net | last

ETYM French, from Latin finalis, from finis boundary, limit, end. Related to Finish.
1. Conclusive in a process or progression; SYN. last, net.
2. Not to be altered or undone; SYN. last.

9. finite

pridev

ETYM Latin finitus, p. p. of finire. Related to Finish, Fine.
Bounded or limited in magnitude or spatial or temporal extent.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

zavaren | zavareno | završan | završen | završno

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci