već | srpsko - engleski prevod

već

konjukcija

Nego.

1. but

konjukcija

(Homonym: butt).
1. A word expressing contrast or opposition between two phrases.
2. Except.

već | srpsko - engleski prevod

već

prilog

Prilog za vreme.

1. already

prilog

ETYM All (Old Eng. al) + ready.
Prior to a specified or implied time.

2. yet

prilog

ETYM Old Eng. yet, yet, yit, AS. git, gyt, giet, gieta; akin to OFries. ieta, eta, ita, Mid. High Germ. iezuo, ieze, now, German jetzo, jetzt.
Up to the present time.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

V | V-6 | V-8 | važeće | važeći | vau | vaš | vaša | vaše | vaši | veće | veći | veo | veš | Vi | via | viš | više | viši | vo | vođ | vođa | voće | Vou! | Vu! | vući | vuča