trodimenzionaln ... | srpsko - engleski prevod

trodimenzionalni tabelarni proračun

muški rodračunari

I tehnologiji tabelarnih proračuna, pod ovim se misli na praksu pravljenja grupe tabelarnih proračuna i njihovog organizovanja nalik stranama u knjizi. U tom slučaju, osim redova i kolona, oni imauu i dubinu. Dubina je treća dimenzija tabelarnog proračuna.

1. three-dimensional spreadsheet

imenicaračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci