trigonometar | srpsko - engleski prevod

trigonometar

muški rod

geod. Tačka na zemljištu čiji su položaj i visina, pri triangulaciji, određeni trigonometrijskim putem; služi kao osnova za topografske radove (označen je visokom drvenom piramidom i ispod nje četvrtastim, oko 1m dugim, u zemlju usađenim kamenom koji oko 20 cm viri iz zemlje).

1. trigonometer

imenica

Instrument for solving triangles.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci