startni direkto ... | srpsko - engleski prevod

startni direktorijum

muški rodračunari

Direktorijum na lokalnom disku koji je ujedno početni direktorijum u strukturi korisničkih fajlova za dato korisnika.

1. home directory

imenicaračunari

A directory associated with a user account under UNIX. The home directory is the current directory when the user first logs in, and the user can return to it by entering the command cd (change directory) without a pathname. The user’s files will ordinarily be stored in the home directory and its descendants.

2. login directory

imenicaračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci