smeh | srpsko - engleski prevod

smeh

muški rod

Smeh je čudan potres tela i duha koji je svojstven isključivo ljudima. Ono što smatramo smehom kod majmuna je samo mimika čiji je jedini cilj da najavi i proprati borbenu igru. Kod ljudi je potpuno drugačije. Kada čujemo prijatelje koji mogu kod nas da izazovu smeh uspevamo da pobedima strah, stres, bes i tugu.

1. laugh

imenica

Sinonimi: laughter

1. A facial expression characteristic of a person laughing
2. The sound of laughing; SYN. laughter.

2. laughing

imenica

Laughter

3. laughter

imenica

ETYM as. hleahtor; akin to Old High Germ. hlahtar, German gelächter, Icel. hlâtr, Dan. latter. Related to Laugh.
The act of laughing; the manifestation of joy or mirth of scorn.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

sam | sami | samo | samoća | sa čime | sačma | sem | seme | semi | SIMM | smeđ | smeće | smeo | smeša | smuđ | som | suma | sumeđa