ruska carica | srpsko - engleski prevod

ruska carica

ženski rod

1. czarina

imenica

Sinonimi: tsarina | tzarina | czaritza | tsaritsa

ETYM Cf. German Zarin, Czarin, fem., Russ. tsaritsa.
The wife or widow of a czar; SYN. tsarina, tzarina, czaritza, tsaritsa.

2. czaritsa

imenica

3. tsaritsa

imenica

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci