pejzažna orije ... | srpsko - engleski prevod

pejzažna orijentacija

ženski rodračunari

Štampanje na stranici tako da je ona postavljena popreko, da joj je širina veća od visine. Za razliku od toga, najveći deo štamparskih poslova se radi tako da je širina stranice manja od njene visine, što je poznato kao portretna orijentaicja.

1. landscape orientation

imenicaračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci