paralelni port | srpsko - engleski prevod

paralelni port

muški rodračunari

Utičnica na zadnjoj strani računara u koju se uključuje štampač. Mogu se uključiti i druge stvari, takođe, pa se zato ovaj ulaz zove paralelni priključak, a ne priključak za štampač. IBM ga čak zove LPT priključak, a koristi se i izraz Centronks port. Bajtovi podataka koji su poslati na paralelni priključak putuju u grupama od po osam bitova istovremeno, kroz osam različitih žica. Ovakav način se potpuno razlikuje od serijskog ulaza, koji šalje bitove jedan za drugim.

1. parallel port

imenicaračunari

An input/output connector that sends and receives data 8 bits at a time, in parallel, between a computer and a peripheral device such as a printer, scanner, CD-ROM, or other storage device. The parallel port, often called a Centronics interface after the original design standard, uses a 25-pin connector called a DB-25 connector that includes three groups of lines: four for control signals, five for status signals, and eight for data. See also Centronics parallel interface, ECP, EPP, IEEE 1284, input/output port. Compare serial port.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci