mikrokanalna ar ... | srpsko - engleski prevod

mikrokanalna arhitektura

ženski rodračunari

Vrsta priključka za proširenje koji se koristi na računarima IBM PS/2, model 50 i novijim. Kompanije koje se bave razvojem hardvera, proizvode kartice kao dodatke za računare koji se priključuju u MCA magistralu. Kartice koje su napravljene za MCA magistrale ne rade na standardnim magistralama. Između ostalog, MCA magistrala omogućava korišćenje više CPU jedinica u jednom računaru, iako mislim da to ne treba da probate kod kuće.

1. Micro Channel Architecture

imenicaračunari

The design of the bus in IBM PS/2 cosmputers (except Models 25 and 30). The Micro Channel is electrically and physically incompatible with the IBM PC/AT bus. Unlike the PC/AT bus, the Micro Channel functions as either a 16-bit or a 32-bit bus. The Micro Channel also can be driven independently by multiple bus master processors.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci