kontinentalan | srpsko - engleski prevod

kontinentalan

pridev

Kopneni, suvozemni; kontinentalne sile, države evropskog kopna (za razliku od Engleske); kontinentalne trupe, one koje su određene da služe samo na kopnu; kontinentalni sistem, mere Napoleonove kojima je hteo (1806-1812) da isključi Englesku od trgovačkog saobraćaja sa Evropom. (lat.)

1. continental

pridev

1. Being or concerning or limited to a continent especially the continents of North America or Europe
2. Of or pertaining to or typical of Europe
3. Of or relating to or characteristic of a continent

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

kontinentalni

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci