konkretan prevod, Srpsko - Engleski rečnik i prevodilac teksta

Prevod reči: konkretan

Smer prevoda: srpski > engleski

konkretan [ pridev ]

Tačno određen; stvaran, koji stvarno postoji; koji se može opaziti čulima, telesan; suprotno: apstraktan (lat.)
"Srastao", stvaran, koji se može opaziti čulima, opažajan, opipljiv, telesni; konkretan pojam, log. pojam koji označava čulima opažljivu stvar ili čulima opažljivo svojstvo (supr. apstraktan).

concrete [ pridev ]
Generiši izgovor

ETYM Latin concretus, p. p. of concrescere to grow together; con- + crescere to grow; cf. French concret. Related to Crescent.
Capable of being perceived by the senses; not abstract or imaginary.
Formed by the coalescence of particles.

Moji prevodi