kombinat | srpsko - engleski prevod

kombinat

muški rod

1. Tehničko povezivanje preduzeža gde proizvodi jednog služe kao sirovina (materijal) za drugo preduzeće;
2. Tehničko povezivanje preduzežća gde otpaci pri proizvodnji jednog slulže kao sirovina (ili materijal) drugom preduzeću;
3. Niz škola raznih stupnjeva koje daju obrazovanje od osnovnog do višeg stručnog (profesionalnog). (lat.)

1. combine

imenica

Heads and threshes and cleans grain while moving across the field.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci