kaptaža | srpsko - engleski prevod

kaptaža

ženski rod

1. Zatvaranje vrela (izvora) pitke ili mineralne vode sistemom cevi i drugih uređaja radi njihovog racionalnog korišćenja; kaptaža se primenjuje i kod snabdevanja vodom zemljišta i osiguranja pravilnog korišćenja lekovitih izvora;
2. Objekata sa uređajima za kaptažu;
3. Uređaj u naftnoj ili gasnoj bušotini koji omogućuje njihovu eksploataciju;
4. Hvatanje i odvođenje vode (izvorske, rečne, podzemne). (fr.)

1. capping

imenica

Something that caps.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

kažiput | kapati | kaput | kipeti | kopati | kopita | kopito | Kopt | kupati | kupiti

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci