fonetički | srpsko - engleski prevod

fonetički

pridevlingvistika

Koji se tiče fonetike (npr. fonetički pravopis, pravopis u kojem se reči pišu onako kako se izgovaraju (za razliku od istorijskog pravpipsa, koji se drži nasleđenog), tj. koji se drži načela: piši kao što govoriš (srpskohrvatski pravopis je fonetički pravopis).

1. phonetic

pridev

ETYM Greek from phone a sound, tone; akin to Greek phanai to speak: cf. French phonétique. Related to Ban a proclamation.
1. Of or relating to speech sounds.
2. Of or relating to the scientific study of speech sounds.
3. Pertaining to or showing speech sound.

fonetički | srpsko - engleski prevod

fonetički

prilog

1. phonetically

prilog

By phonetics.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

fanatik | fanatički | fonetika

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci