fizički uređa ... | srpsko - engleski prevod

fizički uređaj

muški rodračunari

Stvarni, opipljivi objekat koji je povezan sa računarom. Za fizički uređaj ne bi bila potrebna definicija u ovom rečniku da nema virtuelnih uređaja, koji su imaginarni, izmišljeni, neopipljivi.

1. physical device

imenicaračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci