dobavljač Inte ... | srpsko - engleski prevod

dobavljač Internet usluga

muški rodračunari

Komercijalna organizacija koja obezbeđuje telefonski pristup Internetu za korisnike računara koji žele da se priključuju na Internet. Dobavljači se često nazivaju ISP, i oni su već povezani na Internet. Oni vam obezbeđuju lozinku za pristup i telefonski broj koji koristite da biste pristupili Internetu. Pored toga, trebalo bi da nude i adrese za elektronsku poštu, pomoć za početnike, obuku i druge stvari.

1. Internet provider

imenicaračunari

Internet service provider.

2. Internet service provider

imenicaračunari

See ISP.

3. ISP

imenicaračunari

Acronym for Internet service provider. A business that supplies Internet connectivity services to individuals, businesses, and other organizations. Some ISPs are large national or multinational corporations that offer access in many locations, while others are limited to a single city or region. Also called: access provider, service provider.
(Internet Service Provider)
An institution that provides access to the Internet in some form, usually for money.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci