divlja svinja | srpsko - engleski prevod

divlja svinja

ženski rodživotinja

Divlje svinje provode život u prirodi u kridima od po nekoliko do desetak i više krmača, nazimadi i prasadi. Najjači veprovi ne žive u krdu, oni se usamljuju i prilaze krdu samo u vreme parenja. Takve veprove lovci nazivaju "samcima". Ti snažni mužjaci imaju i najbolje kljove, vrlo cenjeni trofej među lovcima.
U novembru i decembru divlje svinje se pare, pa dolazi do ljutih dvoboja između veprova i do ozbiljnih povreda. U martu među prvim mladuncima pojavljuju se i divlji prasići. S obzirom na dužinu perioda parenja, kr

1. bush-pig

imenicaživotinja

A wild usually reddish to black pig (Potamochoerus porcus) of forests and scrubland of sub-Saharan Africa and Madagascar that has much facial hair, long pointed ears, and a light-colored mane along the top of the neck and back.

2. wild pig

imenica