disketa dvostru ... | srpsko - engleski prevod

disketa dvostruke gustine

muški rodračunari

Disketa koja omogućava da se na isti prostor snimi dva puta više podataka nego na disketu sa jednostrukom gustinom zapisa. Skraćenica za diskete sa dvostrukom gustinom zapisa je DD.

1. double-density disk

imenicaračunari

A disk created to hold data at twice the density (bits per inch) of a previous generation of disks. Early IBM PC floppy disks held 180 KB of data. Double-density disks increased that capacity to 360 KB. Double-density disks use modified frequency modulation encoding for storing data. See also floppy disk, microfloppy disk, , modified frequency modulation encoding. Compare high-density disk.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci