dinamička IP a ... | srpsko - engleski prevod

dinamička IP adresa

ženski rodračunari

Definicija:

Različite Internet adrese koje vam se dodeljuju svaki put kada pozovete svog Internet dobavljača. To je opcija mnogih programa za telefonske kouminikacije koja omogućava dobavljaču Internet usluga da vam svaki put dodeli jedinstveni identifikacioni broj, za razliku od mogućnosti da dobijete stalan identifikacioni broj (što je poznato i kao statička adresa).

dynamic IP address

imenicaračunari
/ daɪˈnæmɪk ˈɪp ˈæˌdres /


Reč dana

Parthia

imenica, geografija

gvaranin

muški rod, hemija

Raxalpe

imenica, geografija

aďkido

muški rod, sport

31.01.2023.