dinamička IP a ... | srpsko - engleski prevod

dinamička IP adresa

ženski rodračunari

Različite Internet adrese koje vam se dodeljuju svaki put kada pozovete svog Internet dobavljača. To je opcija mnogih programa za telefonske kouminikacije koja omogućava dobavljaču Internet usluga da vam svaki put dodeli jedinstveni identifikacioni broj, za razliku od mogućnosti da dobijete stalan identifikacioni broj (što je poznato i kao statička adresa).

1. dynamic IP address

imenicaračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci