datoteka sa obj ... | srpsko - engleski prevod

datoteka sa objektnim kodom

ženski rodračunari

Međukorak u pisanju programa. To nije baš konačna verzija programa, nego nešto što može da postane program, zahvaljujući drugom programu koji se zove povezivač (linker).

1. object code file

imenicaračunari

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci