aktivna radna p ... | srpsko - engleski prevod

aktivna radna površina

ženski rodračunari

Osobina Vindovsa 98 koja omogućava aplikaciji, kao što je čitač Veba, da preuzme celu radnu površinu, aplikacija se pojavljuje kao radna površina umesto neke slike ili šare za radnu površinu.

1. Active Desktop

imenicaračunari

The feature introduced with Microsoft’s Internet Explorer 4 that enables end users to display active—that is, updateable, customizable—HTML content on the Windows desktop. Active content includes such items as channels, Web pages, ActiveX controls, and Java applets. See also Active Channel, ActiveX, HTML, Internet Explorer, Java.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci