I-kursor | srpsko - engleski prevod

I-kursor

muški rodračunari

Pokazivač miša u obliku latiničnog slova I, izgled pokazivača miša kada računar čeka da unesete broj ili slovo; u zavisnosti od programa koji koristite i trenutne situacije u kojoj se nalazite, kursor može da preuzme oblik šake, strelice, peščanog sata, krsta nišana ...

1. I-beam

imenicaračunari

A mouse cursor used by many applications, such as word processors, when in text-editing mode. The I-beam cursor indicates sections of the document where text can be inserted, deleted, changed, or moved. The cursor is named for its I shape. Also called: I-beam pointer. See also cursor (definition 3), mouse.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci