čip | srpsko - engleski prevod

čip

muški rodračunari

1. Tanko sečeni reš pečeni listovi krompira.
2. Integralno kolo u računaru. Bilo koja od ravnih bubolikih stvarčica zahvaljujući kojima računar radi.

1. chip

imenicaračunari

See integrated circuit.

2. computer chip

imenicaračunari

A small crystal of a silicon semiconductor fabricated to carry out a number of electronic functions in an integrated circuit.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci