unstatthaft | nemačko - srpski prevod

unstatthaft

pridev

1. nedopušten

pridev

2. neumesan

pridev

3. neuputan

pridev