übertragen | nemačko - srpski prevod

übertragen

glagol

1. emitovati

glagol

Poslati, izaslati, odašiljati, odaslati; izdati (ili izdavati) hartije od vrednosti, pustiti (ili puštati) u opticaj hartije od vrednosti, naročito papirni novac (banknote).

2. konferisati

glagol

Savetovati se, dogovarati se, pregovarati; sastajati se radi dogovora; držati javno predavanje; upoređivati, sravnjivati; konferirati.

3. odmotati se

glagol

4. preneti

glagol

5. prenositi

glagol

6. prevesti

glagol

7. prevoditi

glagol