Stall | nemačko - srpski prevod

Stall

muški rodgramatika

1. ergela

ženski rod

Zavod za gajenje konja; svi konji jednog takvog zavoda; hergela; imanje na kojem se uzgajaju konji. (tur.)

2. kočina

ženski rod

3. konjušnica

ženski rod

4. košara

ženski rod

Korpa, kotarica.

5. pojata

ženski rod

Stočna staja, štala.

6. staja

ženski rod

Štala, prostorija za stoku.

7. štala

ženski rod

Staja za goveda i konje, prostorija za stoku, staja.

8. štenara

ženski rod

Kućica za pse.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Sattel | Seidel | Siedelei | Stahl | steil | Steile | Stelle | Stiel | Stießel | Stil | still | still! | Stille | Stola | Stößel | Stuhl | Stulle | Sudel | Sudelei