Schiff | nemačko - srpski prevod

Schiff

imenica

(Fahrzeug) Größeres Wasserfahrzeug zur Beförderung von Personen u. Gütern. Es schwimmt nach dem archimed. Prinzip: Das Gewicht der verdrängten Wassermenge ist gleich dem Auftrieb.

1. brod

muški rodnautika

Plovni objekat za prevoz ljudi i tereta, lađa.
Prvi u istoriji zabeleženi brodovi bili su egipatski. U početku su korišćeni samo na Nilu, jer se sav život Egipta svodio na usko područje oko reke, koja teče nekoliko hiljada kilometara od juga prema severu i čini prometnu vezu u toj zemlji.

2. čunak

muški rod

Solunar, lula za šporet.

3. lađa

ženski rodnautika

Brod.

4. šif

muški rod

Lađa, brod; tip. gvozdena i limena naprava koja služi za uručivanje i sručivanje sloga (u štampariji); otisak sloga radi obavljanja prve korekture (pre preloma u strane), tračni slog za popravljanje, traka.

5. slagačica

ženski rod

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Schaf | Schaff | schief | Schiefe | Schöffe