Reißen | nemačko - srpski prevod

Reißen

imenica

1. cepanje

imenica

2. crtanje

imenica

3. čupanje

imenica

4. deranje

imenica

Skidanje kože.

5. kidanje

imenica

Trganje, nasilno odvajanje.

6. prekidanje

imenica

Pravljenje prekida.

7. risanje

imenica

8. sevanje

imenica

reisen | nemačko - srpski prevod

reisen

glagol

1. putovati

glagol

reißen | nemačko - srpski prevod

reißen

glagolgramatika

1. cepati se

glagol

2. cimati

glagol

3. crtati

glagol

4. crtati u glavnim potezima

glagol

5. čupati

glagol

Trgati, kidati.

6. derati se

glagol

7. ispucati

glagol

8. istrgnuti

glagol

9. juriti

glagol

10. kidati

glagol

Čupati, trgati, cepati.

11. kidati se

glagol

12. nacrtati

glagol

13. narisati

glagol

14. narisati uglavnom

glagol

15. ogrepsti

glagol

16. otrgnuti

glagol

17. pocepati

glagol

Iscepati.

18. pocepati se

glagol

19. poderati

glagol

20. poderati se

glagol

21. prekidati

glagol

22. prekidati se

glagol

23. prekinuti

glagol

Obustaviti.

24. prekinuti se

glagol

25. proderati

glagol

26. pucati

glagol

27. pući

glagol

28. risati

glagol

1. Crtati, slikati;
2. Dočarati u mislima, u mašti, zamišljati (nem.)

29. secati

glagol

Secovati (nem.)

30. teći brzo

glagol

31. trgati

glagol

Kidati, čupati.

32. trgnuti

glagol

33. trzati

glagol

34. zagrepsti

glagol

35. zderati

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Rain | rein | Reine | Ren | Renn | reuen | Rinne | Ruin | Ruine

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci