namentlich | nemačko - srpski prevod

namentlich

pridev

1. imeni

pridev

2. imenički

pridev

3. imenski

pridev

4. naime

prilog

Ustvari, zapravo. na ime

5. nominalan

pridev

1. Koji se tiče imena, imenski; po imenu, nazovi.
2. Koji postoji samo po nazivu, imenu, a stvarno ne odgovara nazivu;
3. Koji odgovara označenoj vrednosti na novcu, a ne stvarnoj;
4. gram. Imenički, imenski (lat.)

6. poimeničan

pridev

namentlich | nemačko - srpski prevod

namentlich

prilog

1. imenom

prilog

2. naročito

prilog

Izuzetno, posebno.

3. osobito

prilog

4. po imenu

prilog

5. poimence

prilog

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

namentliche