gefahren kommen | nemačko - srpski prevod

gefahren kommen

glagol

1. doploviti

glagol

2. dovesti se

glagol