führen | nemačko - srpski prevod

führen

glagol

1. biti vičan

glagol

2. dovesti

glagol

3. dovoditi

glagol

4. držati

glagol

5. imati na prodaju

glagol

6. imati pri sebi

glagol

7. izgraditi

glagol

8. komandovati

glagol

Zapovedati, narediti, naređivati, nalagati, naložiti; vladati čim; trg. naručiti, naručivati, poručiti, poručivati.

9. napraviti

glagol

Načiniti.

10. nositi sa sobom

glagol

11. odvoditi

glagol

12. podići

glagol

13. povesti

glagol

14. praviti

glagol

15. prevesti

glagol

16. prevoditi

glagol

17. prodavati

glagol

18. rukovati

glagol

19. rukovoditi

glagol

20. upravljati

glagol

21. vladati

glagol

22. voditi

glagol

Određivati pravac kretanja, upravljati kretanjem čega.

23. voziti

glagol

Upravljati vozilom.

24. vršiti

glagol

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

fahren | Farin | Farn | feiern | Ferien | fern | Ferne | feuern | firn | Frauen | Freien | Freon | freuen | fron | Frone | Furien