abstrakt | nemačko - srpski prevod

abstrakt

pridev

Unanschaulich; nur mit Gedanken, nicht mit der Vorstellungskraft zu erfassen; losgelöst von allen greifbaren Details; Ggs.: konkret.

1. apstraktan

pridev

Zamišljen, koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta, misaoni, mislen, koij postoji samo kao pojam (supr.: konkretan); teorijski, čist; težak za razumevanje, viši, dubok, dubokomislen; rasejan; apstraktan broj, mat. neimenovani broj; apstraktna nauka, čista nauka (za razliku od primenjene); in apstrakto, u opštem, samo u mislima, misleno (suprotno: in konkreto).

abstrakt | nemačko - srpski prevod

abstrakt

prilog

Siehe abstrakte Kunst.

1. apstraktno

prilog

Na apstraktan način, teško za razumevaenj, nejasno. (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Abstrakte

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci